Kart 

Kart for 2021 deles ut på startnummerutdelingen, og sendes på mail til deltakerene tirsdag 18. mai